تعرفه طراحی سایت- قیمت طراحی سایت


داده نگار هم اکنون با بکار گيری بيش از 51 نيروی استخدامی در دو ساختمان مجزا با پشتوانه پيمانکاری بيش از 1970 پروژه دولتی و خصوصی مصمم تر از قبل در حال فعاليت و خدمتگذاری است. در کلیه گروه های کاری ذیل :


کل قیمت طراحی سایت اعلامی بصورت خالص دریافتی خواهد بود که 40% ابتدا و 60% انتهای کار مطالبه خواهد شد . بغیر از تعرفه طراحی سایت اعلامی هر گروه، سایت شما برای راه اندازی کامل هیچ مخارج جانبی دیگری نخواهد داشت .

NP1

نام سرویس Business Editation
میزبانی 100 MB + دامنه
زمان تحویل 15(روز کاری)
توضیحات پروژه با طرح آماده راه اندازی می شود و برای سایت های شخصی مناسب است.
هزینه 1/200/000(تومان)
شرح کاری:
 • معرفی مدیر پروژه
 • معرفی 1500 قالب آماده
 • ارائه کتابچه آموزشی
 • پشتیبانی میزبانی سالانهتوضیحات بیشتر پرینت تعرفه


"با توجه به قانون کپی رایت گوگل و عدم بهینه شدن سایتهای قالب آماده، این گروه کاری فعلأ ارائه نمی شود"


NP2

نام سرویس Corporate Editation
میزبانی 500 MB + دامنه
زمان تحویل 25(روز کاری)
توضیحات پروژه با ساختار گرافیکی اختصاصی طراحی می شود و برای سایت های اطلاع رسانی مناسب است.
هزینه 2/000/000(تومان)
شرح کاری:
 • معرفی تیم طراح
 • تولید طرح اختصاصی
 • نصب پنل مدیریت محتوا
 • آموزش حضوری در داده نگار
 • پشتیبانی سالانه کلی پروژهتوضیحات بیشتر پرینت تعرفه

NP3

نام سرویس Organize Editation
میزبانی GB 1 + دامنه
زمان تحویل 35(روز کاری)
توضیحات پروژه با ساختار گرافیکی اختصاصی با سطوح دسترسی تولید می شود و مناسب فروشگاه و سایت های خاص است .
هزینه 3/500/000(تومان)
شرح کاری:
 • اعزام گرافیست
 • تولید طرح اختصاصی
 • نصب پنل مدیریت محتوا
 • نصب ماژولهای درخواستی
 • اعزام برای آموزش
 • پشتیبانی سالانه کلی پروژهتوضیحات بیشتر پرینت تعرفه

NP4

نام سرویس Full Editation
میزبانی 2 GB + دامنه
زمان تحویل 45(روز کاری)
توضیحات پروژه با ساختار گرافیکی اختصاصی و پنل مدیریت تخصصی تولید می شود و مناسب پرتال است .
هزینه 7/000/000(تومان)
شرح کاری:
 • اعزام مدیر پروژه
 • تولید طرح اختصاصی
 • تولید ماژولهای درخواستی
 • اعزام برای آموزش
 • پشتیبانی سالانه کلی پروژهتوضیحات بیشتر پرینت تعرفه

NP5

نام سرویس customized design
میزبانی 5 GB
زمان تحویل پس از اولین جلسه فنی اعلام می شود
توضیحات پروژه از پایه توسط تیم طراح متخصص تولید می شود و هیچ پیش فرض اولیه ای وجود ندارد.
هزینه توافقی(قرارداد)
شرح کاری:
 • اعزام مدیر پروژه
 • تولید طرح اختصاصی
 • معرفی تیم برنامه نویس
 • تولید سیستم مدیریت محتوا
 • طراحی و تولید ماژول
 • اعزام برای آموزش
 • پشتیبانی سالانه کلی پروژهتوضیحات بیشتر پرینت تعرفه